School voor Vrije Haptonomie (SvVH)

De School voor Vrije Haptonomie (SvVH) verzorgt sinds 3 april 2008 passend onderwijs in massage, haptonomie en haptotherapie. De SvVH is een school door ontmoeting tussen mensen die samen leeractiviteiten ter hand nemen. Het Nederlandse woord ‘school’ is afgeleid van de Griekse term ‘Scholè’ die onder andere staat voor ‘vrije ruimte’. Scholing houdt het gebruikmaken van deze ruimte in.